מדריך לקריאת דוח הפנסיה השנתי

נכתב על ידי: שי וקסמן, יועץ פנסיוני

 

בכל שנה בסוף מרץ, מגיעים הדוחות השנתיים מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות שלנו. רבים מתעלמים מהמעטפות או הודעות המייל האלו, וחבל, כי טמון בהם ידע רב ששווה המון המון כסף. כדי לסייע לכם במשימה, ביקשתי משי וקסמן, יועץ פנסיוני מנוסה, לכתוב מדריך שיעזור להבין את דוחות הפנסיה.

 

חלק ראשון: מה בדו"ח

המידע בדו"ח השנתי מתחלק לשניים: מצב עדכני של הקרן ודיווח על התנועות בקרן.

 

בנתונים על המצב העדכני נקבל מידע רב שנכון לתאריך ה- 31/12/2017:

 • פנסיה צפויה ללא המשך הפקדות

 • יתרה עדכנית לסוף השנה

 • מסלול ההשקעה בקרן הפנסיה

 • דמי הניהול בקרן הפנסיה

 • סטטוס על מצב קרן הפנסיה: פעילה או לא

 • מסלול הביטוח בקרן הפנסיה, כולל סכומים לפנסיות נכות ושאירים (לאובדן כושר עבודה ולמקרה פטירה)

 • הוותק שלכם בקרן הפנסיה

 

בחלק זה חשוב לשים דגש על:

 • מסלול הביטוח וסכומי הביטוח: האם אלו מתאימים לכם?

 • מסלול ההשקעה

 • דמי הניהול

 

בנתונים על התנועות נקבל מידע בנוגע למה שקרה בקרן בשנה שחלפה:

 • הפקדות לקופה

 • רווחים שנצברו השנה

 • עלותם של דמי הניהול

 • עלותם של הכיסויים הביטוחיים ואיזון אקטוארי

 • ניוד או משיכות של כספים מהקופה

 

בחלק זה חשוב לבדוק:

 • הפקדות במהלך השנה: האם המעסיק שלכם הפקיד את כל ההפקדות השנה? האם הקרן ידעה לקלוט את כל ההפקדות הללו ולשייך אותן אליכם?

 • לבדוק שדמי הניהול סבירים ביחס לממוצע בקרן הפנסיה שאתם נמצאים בה, וביחס לשאר קרנות הפנסיה. האם אתם משלמים דמי ניהול יקרים מהממוצע? נמוכים מהממוצע? אל תהיו אלו שמעלים את ממוצע דמי הניהול…

 

חלק ראשון: איך קוראים את הדו"ח

הדו"ח השנתי מתחלק לשלושה חלקים:

 • מידע אישי: מידע על קרן הפנסיה שלכם במהלך השנה. בחלק זה תמצאו הן את המידע לנקודת זמן והן את המידע על התנועות בקופה במהלך שנת הכספים

 • מידע כללי: מפרט נתונים כלליים על הקרן כגון תשואה של מסלולי ההשקעה, הרכב מסלולי ההשקעה ומדיניות ההשקעה לשנה הבאה

 • עדכון פרטים: עדכון פרטים אישיים

 

אז כיצד נקרא את הדו"ח השנתי? – להלן קריאה מודרכת של הדו"ח.

 (הערה כללית*: הדוגמאות במדריך זה נלקחו מקרן הפנסיה של "מנורה מבטחים" היות והיא הגדולה בארץ, וכך גם מחשבון הפנסיה. אין בדברים להמליץ על קרן זו או אחרת)

 

את הדו"ח נתחיל עם פרט המידע החשוב ביותר:

כמה פנסיה תהיה לנו?

קרנות הפנסיה מדווחות על פנסיה צבורה בלבד.

מה זה אומר? כמה תהיה הפנסיה שלנו אם נפסיק להפקיד עכשיו ונמתין לגיל פרישה.

בכדי לחשב את הפנסיה העתידית יש להביא בחשבון את היתרה הנוכחית, ההפקדות העתידיות, את עלויות דמי הניהול והביטוח. ניקח לדוגמה אישה בת 35, המשתכרת 10,000 ₪ ובעלת חיסכון כיום של כ- 150,000 ₪. הפנסיה הצבורה שלה היא 2,255 ₪ אולם הפנסיה העתידית שלה בגיל 64 תהיה 8,257 ₪ (הנחתי דמי ניהול3%  מהפקדה ו- 0.25% מצבירה, ומבנה הפרשות של 6% עובדת, 6.5% מעסיק ו- 8.33% פיצויים, כלומר הפקדה של 20.83% מהשכר).

אם מעניין אתכם לדעת כמה פנסיה תהיה לכם, אתם יכולים להשתמש במחשבוני פנסיה שקיימים ברחבי הרשת (כמו זה לדוגמה).

 

הכותרות של כל סעיף הן הכותרות שתמצאו אצלכם בדו"ח.

 

א.3. תשלומים הצפויים לעמית או לשאירים בקרן

 

הסבר על הנתונים:

 • קצבה חודשית צפויה: זו הקצבה שתקבלו אם תפסיקו להפקיד ותממשו את הפנסיה בגיל הפרישה. הקצבה מחושבת לפי היתרה הקיימת, מספר השנים עד גיל הפרישה והתשואה שהקרן תשיג על פני תקופה זו

 • משכורת קובעת: נתון חשוב על השכר המבוטח בקרן. חובה לבדוק שהשכר המבוטח תואם את השכר הפנסיוני שלכם. אם חוסר התאמה בין הנתון הזה לשכר בפועל יש להתייעץ עם איש מקצוע! זאת מאחר שהחיסכון הפנסיוני וכיסויי הביטוח לשאירים ונכות בקרן הפנסיה נגזרים מהשכר הקובע

 • שיעור קצבת הנכות וקצבת הנכות: שיעור קצבת הנכות יכול לנוע בין 37.5% ל- 75% מהשכר הקובע, בהתאם למסלול הביטוח בקרן ומועד ההצטרפות אליה

 • שחרור מתשלום במקרה של נכות: מציין כמה כסף קרן הפנסיה תשלם ל"עצמה", במקום המעסיק שלכם ובמקומכם במקרה שלא תוכלו לעבוד ותקבלו קצבת נכות מהקרן. חשוב לוודא שהתשלום מתאים להפקדות החודשיות שלכם (ההפקדה הכוללת, גם לפיצויים)

 • שיעור קצבת השאירים וקצבת השאירים: שיעור זה יכול להיות עד 60% מהשכר המבוטח לקצבה לאלמנ/ה, עד 30% ליתום ועד 20% להורה נתמך

רווקים או רווקות יכולים לוותר על כיסוי השאירים. יש להתייעץ עם איש מקצוע לפני שמוותרים על כיסוי זה !

 

לאחר שראינו כמה פנסיה צברנו עד כה ומהם הכיסויים הביטוחיים שקיימים לנו בקרן נעבור לגורמים המשפיעים לנו על הקצבה: דמי ניהול, מסלול ביטוח ומסלול השקעה. שני הראשונים ידועים וברי כימות (כלומר אנו יודעים כמה נשלם על דמי ניהול וביטוחים), אולם השלישי לא.

ואני אסביר:

 • דמי ניהול: על דמי הניהול אנו יכולים להתמקח, ואף חובה לעשות כן!

 • מסלול ביטוח: את מסלול הביטוח אנו יכולים לבחור לעצמנו, וחשוב לבחור את המסלול המתאים. עלויות הביטוח בקרנות הפנסיה נמוכות ותמיד עדיף להיות במצב של ביטוח יתר ולא תת ביטוח במוצר זה. זאת בניגוד לביטוחים פרטיים שם העלויות יקרות מאד

 • מסלול השקעה: אנו יכולים לבחור את מסלול ההשקעה המתאים לנו כך שייעל לנו את החיסכון הפנסיוני, כלומר כזה שיהיה בעל סיכון גדול כשאנו צעירים ומקטין אותו ככל שאנו מתקרבים לפרישה

 

אז על דמי הניהול ועל מסלול הביטוח אנו יכולים להשפיע ולדעת כמה אנו משלמים, אבל את מסלול ההשקעה אנו יכולים לבחור אבל אנו לא יכולים לדעת כמה תשואה הוא יניב לנו לאורך השנים. לכן אני מגדיר אותו כפרמטר שאין אנו יודעים אותו בוודאות, בניגוד לשני האחרים.

 

אז איפה נראה את דמי הניהול?  – בחלק א.6.

 

א.6. דמי ניהול שנגבו בפועל מהעמית בקרן

טבלה זו מפרטת את דמי הניהול שנגבו, דמי הניהול המעודכנים עבורכם בקרן. יש לוודא שדמי הניהול המעודכנים לא יקרים מאלו שנגבו, מאחר ואלו דמי הניהול שייגבו מכם בשנה הבאה.

כמו כן ניתן לראות את ממוצע דמי הניהול בקרן הפנסיה של כל העמיתים. חשוב תמיד תמיד להיות מתחת לממוצע של כל העמיתים, כלומר לשלם פחות….

מומלץ לבדוק את דמי הניהול שלכם לא רק בהשוואה לדמי הניהול בקרן הפנסיה שבה אתם חברים, אלא לבדוק את דמי הניהול בכלל קרנות הפנסיה. לבדיקה של דמי הניהול הממוצעים בכל הקרנות לחצו כאן.

 

להלן דמי הניהול הממוצעים בכל קרנות הפנסיה בשנת 2017:

(הנתונים נקלחו מאתר "פנסיה נט" שבאחריות משרד האוצר והפיקוח על שוק הההון)

 

הפרמטר השני והשלישי הם מסלול ביטוח מסלול ההשקעה. נתונים אלו תוכלו לראות בסעיף זה:

 

א.2. ריכוז נתונים לעמית בקרן פנסיה

 

הסבר על הנתונים:

 • עמית פעיל: עמית או עמיתה שקיימות הפקדות עבורם (שכירים או עצמאיים)

 • מסלול השקעה: מפרט את המסלולי ההשקעה בקופה. ייתכנו מספר מסלולי השקעה. יש לבדוק שהם מתאימים לכם

 • מסלול ביטוח: בקרנות הפנסיה קיימים מבחר מסלולי ביטוח עם כיסויים שונים. חובה לבדוק שאתם במסלול התואם את צרכיכם הפנסיוניים (כיסויי ביטוח לשאירים ונכות). בחלק זה תוכלו לראות אם קיימות תוספות ביטוחיות, כמו בדוגמה שלפנינו שבה קיימת תוספת של "נכות מתפתחת"

 • לשכירים שבינינו יש לבדוק ששמו של המעסיק נכון

 • וותק בקרן: חשוב לדעת שבקרנות הפנסיה יש תקופת אכשרה בת 60 חודש. יש תאריך הצטרפות ויש ותק, כמו בדוגמה שלפנינו. במקרה זה, ההצטרפות הראשונה לקרן הייתה ביולי 1998, אך היא הופסקה. ביולי 2016 יש הצטרפות מחודשת. תקופת האכשרה במקרה זה תהיה מהמועד האחרון להצטרפות, מיולי 2016

 

א.7. פירוט הנתונים בקרן לפי מסלולי השקעה

 • חלק זה מפרט את מסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה. חובה שתהיה התאמה בין חלק זה לחלק הראשון בו גם יש נתונים על מסלול ההשקעה.

 • בדוגמה זו ניתן לראות ניוד של כספים ממסלול כללי למסלול מותאם גיל, זאת לאחר ייעוץ פנסיוני שעמיתה זו עברה.

 

מה עוד חשוב לבדוק בדו"ח השנתי? – הפקדות! האם כל ההפקדות שהפקדנו השנה מצאו את עצמן בקרן הפנסיה שלנו, או שאולי חלקן "אבד" בדרך (וזה קורה לפעמים. רק בשנת 2019 יינקטו כל הפעולות על מנת שהפקדות לא תלכנה לאיבוד).

 

א.4. פירוט הפקדות כספים בקרן בשנת הכספים

 

הסבר על הנתונים:

בטבלה נתונות ההפקדות במהלך שנת הכספים. יש לבדוק שההפקדות תואמות את תלוש השכר, או את טופס ה- 106 שקיבלתם מהמעסיק (בו מפורטים כל התשלומים שהמעסיק הפקיד עבורכם במהלך השנה).

לעצמאים: לבדוק שההפקדות תואמות את מה שהפקדתם על חודש, או במהלך השנה.

 

ולבסוף אנו מגיעים לחלק המרכז את כל התנועות הכספיות בקרן הפנסיה:

 

א.5. תנועות ויתרות כספים בקרן

 

הסבר על הנתונים:

בטבלה זו ניתן לראות:

 • את יתרת הכספים בתחילת השנה/סוף השנה הקודמת

 • סכום ההפקדה השנתי לקרן הפנסיה

 • הרווחים שנוצרו בגין ההשקעות בשנה זו

 • דמי הניהול שנגבו מהיתרות ומההפקדות

 • עלות כיסויי הביטוח לנכות ולשאירים

 • איזון אקטוארי של קרן הפנסיה: לא אכנס כאן לתחום זה, רק אציין שמנגנון זה קיים בכל קרן פנסיה חדשה מקיפה, והוא מאזן בין ההתחייבויות העתידיות לעמיתי הקרן לבין הנכסים העתידיים של הקרן

 • יתרת הכספים בסוף השנה

 • חשוב לבדוק שהרווחים תואמים את מסלול ההשקעה שלכם ושהכספים שנגבו לכיסויי הביטוח ולאיזון האקטוארי תואמים את יתרתכם. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע, אבל ניתן גם להשוות מול דוחות קודמים של קרן הפנסיה שלכם

 

סיכום:

מאמר קצר זה מתאר את הדו"ח השנתי, על מרכיביו ועל החלקים החשובים שכדאי לשים אליהם לב.

 

לשאלות או מידע נוסף, אשמח לקבל את הערותיכם ואת תגובותיכם.